Interier

Ambient je neposredni prostor, ki vas obkroža, v katerem se nahajate vi ali vaši uporabniki in direktno vpliva na vaše počutje, izkušnjo trenutka in doživetje. Lahko je prezrt in neobčuten, lahko pa zbuja čustva, daje zlitost z njem, uravnava in ustvarja dobro počutje ...


Oblikovanje interierjev je pomembno ravno zaradi teh dejavnikov, saj se v realnosti tem področju daje premalo poudarka in se uporabniki skoraj ne zavedamo, kakšna občutja prinaša urejeno, pozitivno in pristno okolje.


Na podlagi poznavanja psihologije, umetnostne zgodovine in trgov, vam ustvarjamo pristne ambiente, ki bodo zbujali tako pristnost in preko tega vse nezavedne dejavnike zaradi katerih se boste v prostoru počutili udobno, domačno, varno in sproščeno.

komsev_poloznica_mockup_1.2.0.jpg

Dokumenti

Intuitivne informacije na mestu, kjer jih uporabnik potrebuje

Uradni podatki

Stopite v stik

Domdesign

Zlati

Cert ID: 0001/00001

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Domdesign, d. o. o.
Matična številka: 3531813000