Do novih poti in presežkov v 2022

24. 12. 2021

Zahvaljujemo se vam za dosedanje zaupanje in v veliko primerih že dolgoletno uspešno sodelovanje ter skupno prehojeno pot, na kateri s skupnimi močmi ustvarjamo izdelke, ki bodo zaznamovali svet še dolgo po kreaciji in vplivali na uspeh tako skupnega kot širšega okolja.

Naši/vaši izdelki niso sami sebi namen. To dokazujejo rezultati, ki jih občutite in vam vsako leto znova prinašajo tako kredibilnost kot uspešno komunikacijo in poslovanje. V svetu, kjer razvoj poteka z neustavljivo hitrostjo, skupaj uspešno ustvarjamo trende in vedno bolj prihajamo v ospredje. Z vsakim novim izdelkom se še naprej izboljšujemo in rezultati v prihodnosti bodo tako le še vidnejši in učinkovitejši.

Za nami je uspešno leto, ki nam je odprtlo vrata v nove razsežnosti

Naše leto je bilo polno novih izzivov, ki smo jih uspešno premagali in se tako bistveno izboljšali na vseh nivojih poslovanja, privedli pa smo se na prag popolne digitalizacije in avtomatizacije procesov, ki bo v prvi vrsti vplivala na nov dvig kvalitete in storitev. V novem letu se predstavljamo z novo podobo in poslovnim modelom pod nazivom »digitalna platforma Domdesign Domino«, na kateri bo možno ustvarjati in poleg vseh vaših trenutnih storitev uporabljati mnogo novih digitalnih modulov in aplikacij, s katerimi boste lahko še bolj digitalizirali in avtomatizirali svoje poslovanje.

Želimo vam mirne božične in novoletne praznike ter srečno, zdravo in novih izzivov polno 2022!

Dominik Černelič,
direktor

 

Naši najvidnejši dosežki v letu 2021

V letošnjem letu smo dosegli presežke na vseh področjih, predvsem pa na področju razvoja, ki nas je postavil na dobro izhodišče za nadaljnji razvoj in rast podjetja, predvsem pa nam pomembnega izboljšanja storitev in izdelkov, ki jih izdelujemo.

Vzpostavitev standardiziranega razvoja (continuous development)

Svoje strežniško in programersko okolje smo poenotili in standardizirali ter na podlagi nastajajoče dokumentacije in procesov privedli do možnosti nenehnega razvoja, ki nam omogoča širjenje tako storitev kot razvojnih kadrov, predvsem pa utečeno, hitro in optimizirano delo, ki ne povzroča dodatnega tehnološkega dolga, ampak je odporno in pripravljeno na prihodnost.

Zaključeno refakturiranje in poplačilo tehnološkega dolga

Tehnološki dolg predstavlja zastarelo kodo, ki jo je težko nadgrajevati, vendar ostaja v sklopu aktualnih storitev, ki jih je potrebno vzdrževati. Hkrati takšna koda deluje na zastarelih tehnologijah, ki se sčasoma opuščajo in tako onemogočajo nadgrajevanje celotnega strežniškega okolja. Dolg predstavlja največje probleme v tehnoloških podjetjih, sami pa se zadnja leta resno lotili tega problema in želeli priti do razvoja, kjer so vse naše storitve na najnovejših tehnologijah in koda popolnoma urejena. Letos nam je to tudi uspelo in tako bodo odslej vsi naši sistemi vedno posodobljeni, hkrati pa bo naše programiranje še hitrejše, saj se bo koda osveževala in razvijala sproti in tako en bo potrebnih večjih posegov v razvoj komponent.

Prenovljen logistični sistem Modus Logistics (Ekdis.si)

V mesecu oktobru smo uspeli prenoviti in spraviti v produkcijo naš nov logistični sistem Modus Logistics, ki je pred tem deloval na zunanjem strežniškem okolju na prvotno zastavljeni platformi. S prenovo smo se ukvarjali zadnji dve leti in je zajeal več kot 300 programerskih ur, na ta način pa smo v naše strežniško okolje prenesli še zadnji sistem, ki je ostal na drugi tehnologiji in zunaj našega okolja. Razvoj nove verzije sistema je ogromno doprinesel tudi k razvoju našega jedrnega sistema Domdesign Domino CMS, ki je v tem času dozorel, hkrati pa nam odprl vrata za naslednje korake, s katerimi želimo razširiti tudi področje logistike.

Nakup domene domdesign.hr

V naš portfolio domen Domdesign smo dodali še domeno s končnico .hr, ki nam odpira nastop na hrvaškem tržišču.

Prva spletna stran v ruski cirilici

Vzpostavili smo prvo spletno stran v ruski cirilici, ki si jo lahko ogledate na naslovu misteral.ru. Na ta dosežek smo ponosni, saj prikazuje večjezičnostne možnosti našega sistema Domino CMS, ki uspešno obvladuje tudi druge abecede, ne le latinice.

Poenotenje vseh naših storitev pod blagovno znamko Domdesign

Naše storitve in produkti segajo čez široka področja, ki medsebojno v vseh pogledih niso povezana, imajo lastna imena, slogane in podobe. Letos smo vse te storitve in produkte povezali pod skupno ime, blagovno znamko in pod isto podobo. V prihodnosti lahko tako pričakujete poenoten izgled in nastop vseh naših proizvodov in storitev ne glede na področje.

Nova spletna stran domdesign.com

nakup domene domdesign.com v letu 2020 nam je omogočil izgradnjo skupne spletne strani na premium domeni, na kateri so prikazane vse naše stroitve in produkti. Novo spletno stran smo že opremili z novo celostno podobo in na njo vključili večino naših dejavnosti, trenutno pa poteka imlementacija strani z novo digitalno platformo Domdesign Domino ter vzpostavitev spletne trgovine, ki bo popolnoma avtomatizirala uporabniško izkušnjo naše strani in sistemov.

Nova celostna podoba Domdesign

V izteku leta smo začeli implementirati novo celostno podobo Domdesign, ki simbolično predstavlja začetek novega obdobja podjetja. Potreba po novi podobi je prišla iz novega poslovnega modela, saj je bilo potrebno narediti fleksibilno podobo, ki lahko ustreza vsem najrazličnejšim dejavnostim, ki jih izvajamo od oblikovalskih storitev, pa do nove digitalne platforme. Nova podoba je zagotovo nekaj posebnega in še ne videnega in zato verjamemo, da bo izstopala v poplavi informacij in vizualnih sporočil, ki nam danes ne puščajo več nobenih čustev. Elipsa, ki predstavlja naše vesolje je hkrati osnovni geometrijski lik, ki je tako preprost in vsem pred očmi, da je kar težko verjeti, da je možno priti do tako preprostega rezultata. S to preprostostjo pa želimo dajati zgled vsem našem nadaljnjem delu.

Začetek razvoja Domino 8 in digitalne platforme Domdesign Domino

Z zaključenim refakturiranjem, prenesenimi vsemi storitvami v naše okolje in poenotenim razvojem, smo prišli do točke razvoja novega sistema in verzij 8. Nov sistem bo vključeval novo celostno podobo, naročniški vmesnik, preko katerega bo možno nadzirati vse storitve, projekte, finance in procese ter urejati vsa spletna mesta in poslovne sisteme na enem mestu. Domino 8 predstavlja našo storitev v oblaku. Sistem delno že deluje preko trenutnega vmesnika, v polni podobi in uporabnosti pa ga lahko pričakujete v prvi polovici leta 22.

Implementacije plačilnih sredstev in bančnih kartic v spletnih trgovinah (Bankart, Paypal, Monri)

V naših spletnih trgovinah se da plačevati s karticami in najrazličnejšimi plačilnimi sredstvi. V naš sistem Domino CMS smo dodali podporo za plačilne kartice in sisteme Bankart, Monri, Paypal, ki jih podpirajo naše banke.

Dostopnost spletnih mest za invalidne osebe

Razvili smo module in komponente za dostopnost naših spletnih mest osebam, ki zaradi svojih invalidnosti ne morejo dostopati do klasičnih strani. tako smo zagotovili funkcionalnosti dostopa do strani brez uporabe miške, možnost povečevanja črk strani, spreminjanje barvnih tem in kontrastov, podčrtovanje povezav in drugih možnosti. naša spletna mesta so tako postala bolj dostopna in prijazna do vseh uporabnikov. nekaj primerov takšnih mest si lahko ogledate med našimi referencami (kd-krsko.si, komunala-sevnica.si, itd.).

Uradni podatki

Domdesign, d. o. o.
Šolska ulica 1
8250 Brežice
Slovenia, EU
ID za DDV: SI64311449

Stopite v stik

Domdesign® Group
Šolska ulica 1
8250 Brežice
+386 40 842 313
studio@domdesign.com
domdesign.com

Digitalni certifikat

Domdesign

Zlati

Cert ID: 0001/00001

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Domdesign, d. o. o.
Matična številka: 3531813000